Refresh Conditioner & ST4 – Asidik quru təmizləyici kondisioner və solvent ləkə təmizləyicisi

 Yenilikçi    29 mart 2021

Refresh Conditioner

Asidik quru təmizləyici kondisioner. Boyaları bərpa edir, lifləri yumşaldır, qələvi bir yuyucu vasitədən sonra səthi neytrallaşdırır, səthdə yenidən çöküntü əmələ gəlməsini ləngidir. Parçanın liflərində tanen ləkələrinin yaranmasının qarşısını alır. Təmizlənəcək səthə yumşaqlıq verir. Məhsul yığma texnikasının hissələrində pasdan, duzdan və kristallarından qoruyan qoruyucu bir qat meydana gətirir.

ST 4

Hazır həlledici tərkibli vasitə, solventdə həll olunan üzvi və kimyəvi çirkləndiriciləri, ağac qatranını, tarı, mumu, bitki və sintetik yağları, yanacaq və sürtkü izlərini, yağları, boyanı, isti yapışqanı, müxtəlif tərkibli plastilini, ləkə qalıqlarını  professional təmizləmək üçün istifadə olunur.  Ləkə təmizləyicisini tətbiq etməzdən əvvəl, parçada olan boyanın davamlılığını yoxlamaq üçün məhsulu gözə çarpmayan bir hissədə yoxlamaq lazımdır.