Diamond Wax “Qoruyucu effektə malik sprey wax”

 Yenilikçi    29 mart 2021

Qoruyucu təsirə malik wax. Yüksək su çəkmə qabiliyyətinə sahib olan ən incə qoruyucu qat əmələ gətirir, yuyulduqdan sonra avtomobil səthinin tez qurumasını təmin edir və antistatik effekt yaradır. İstifadə olunmuş səthi xarici mühitin təsirlərindən uzun müddət qoruyur. Yüksək parlaqlığı təmin edir. Müntəzəm istifadə ilə boyanı solmadan qoruyur. Məhsul sprey halında istifadəyə hazırdır.

Diamond Wax (Qoruyucu effektə malik sprey wax) – 600 ml