Təsvir

Məhsul texnoloji avadanlıqların, qabların, boru kəmərlərinin qida emalı və emalı sənayesində, eləcə də ictimai iaşə müəssisələrində dövriyyədə təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Aktiv xlorun tərkibinə görə təmizləyici və dezinfeksiyaedici təsir göstərir. Qan, meyvə qalıqları, boyalar daxil olmaqla üzvi çirkləri təsirli şəkildə təmizləyir. Paslanmayan polad və qələvi maddələrə davamlı materialların təmizlənməsi üçün uyğundur.
Tərkibi:
Su, sodyum hidroksid, sodyum hipoklorit.
İstifadə qaydası:
Məhsul, həcmcə 0.5-5% (10 litr suya 50-500 ml) konsentrasiyasında, çirklənmə növünə və dərəcəsinə görə 20-50 ° C temperaturda istifadə olunur, işləyən məhlulun dövriyyə müddəti 10-60 dəqiqədir. Cihazın təmizlənə bilən hissələri 1-5 saat konsentrasiyası olan işləyən bir məhlula batırılaraq 40-50 ° C temperaturda 1-12 saat ərzində yuyulur.