Təsvir

Məhsul qida və emal sənayesində, kənd təsərrüfatında və ictimai iaşə sahələrində texnoloji avadanlıqların, qabların, döşəmələrin, divarların və digər səthlərin köpük təmizlənməsi və dezinfeksiyası üçün istifadə olunur. Alət səthi üzvi və qeyri-üzvi çirkləndiricilərdən təmizləyir və yüksək antimikrobiyal təsir göstərir. Sadə və təhlükəsiz komponentlərə ayrılır.
Tərkibi:
Su, hidrogen peroksid, qlikolik turşu, anyonik sürfaktanlar.
İstifadə qaydası:
Məhsul, çirklənmə növünə və dərəcəsinə görə 20-30 ° C temperaturda, həcmcə 0.5-4% (10 litr suya 50-400 ml) konsentrasiyasında istifadə olunur. İşləyən məhlul səthə suvarma, silmək, sürtmə və ya köpük əmələ gətirən avadanlıqdan istifadə edərək tətbiq olunur, 10-20 dəqiqə saxlanılır (60 dəqiqəyə qədər daldırma ilə). lazım olduqda fırça ilə sürtülür, sonra su ilə yaxşıca yuyulur.