Təsvir

Məhsul texnoloji avadanlıqların, qabların, döşəmələrin və divarların qida və emal sənayesində, həmçinin ictimai iaşə müəssisələrində köpük təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Su sərtliyi duzları, pas və digər mineral yataqlarını təsirli şəkildə təmizləyir. Əlvan metallardan da daxil olmaqla bütün səthlərin gündəlik və dövri təmizlənməsi üçün uyğundur.
Tərkibi:
Su, fosfor turşusu, sulfam turşusu, limon turşusu, ion olmayan səthi aktiv maddələr, amfoter səthi aktiv maddələr
İstifadə qaydası:
Məhsul, çirklənmə növünə və dərəcəsinə görə 20-60 ° C temperaturda, həcmcə% 1-10 (10 litr suya 100-1000 ml) konsentrasiyasında istifadə olunur. İşləyən məhlul səthə suvarma, silmək, batırmaq və ya köpük əmələ gətirən avadanlıqdan istifadə edərək tətbiq olunur, 5-15 dəqiqə saxlanılır (60 dəqiqəyə qədər daldırmaqla), lazım olduqda fırçalarla ovulur, sonra su ilə yaxşıca yuyulur.