Təsvir

Məhsul qida və emal sənayesində, həmçinin ictimai iaşə müəssisələrində texnoloji avadanlıqların, qabların, konteynerlərin, döşəmələrin və divarların köpüklə təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Müxtəlif növ üzvi çirklənmələri (yağları, zülalları) təsirli şəkildə aradan qaldırır. Aktiv xlor tərkibi səbəbindən yuyucu və dezinfeksiya təsirinə malikdir.
Tərkibi:
Su, kalium hidroksid, sodyum hipoxlorit, anyonik səthi aktiv maddələr, nonionik səthi aktiv maddələr.
İstifadə qaydası:
Məhsul, çirklənmə növündən və dərəcəsindən asılı olaraq 0,5-10% həcmində (50-1000 ml suyun 10 litrində) 20-50 dərəcə temperaturda istifadə olunur. İşləyən məhlul səthə suvarma, silmək, sürtmək və ya köpük əmələ gətirən avadanlıqdan istifadə etməklə tətbiq olunur, 5-15 dəqiqə saxlanılır (60 dəqiqəyə qədər daldırmaqla), lazım olduqda fırçayla sürtülür, sonra su ilə yaxşıca yuyulur. Əlvan metallardan hazırlanmış səthlərdə istifadə etməyin!