Təsvir

Məhsul qida sənayesində, kənd təsərrüfatında nəqliyyat vasitələrinin yanında inadkar protein və yağ çirkləndiricilərini silmək üçün hazırlanmış az qələvi köpüklü bir yuyucu vasitədir.
Məhsul xüsusiyyətləri:
• Bitki və heyvan yağlarını, zülalları təsirli şəkildə təmizləyir, su ilə yaxşı yuyulur.
• İşlənmiş səthlərdə sərtlik duzlarının əmələ gəlməsinin qarşısını alır, yaxşı nəmləndirən, dağılma və korroziyaya qarşı xüsusiyyətlərə malikdir, qeyri-üzvi və üzvi çöküntüləri həll edir.
• Sərt suda təsirli olur.
Material uyğunluğu: Paslanmayan polad, plastik, keramika və sinklənmiş səthlərə tətbiq edilə bilər. Alüminium da daxil olmaqla yumşaq metallardan hazırlanmış səthlərdə məhsulu istifadə etməyin.
Tərkibi: su% 30, EDTA duzu% 5-15, sodyum hidroksid% 1-5, ion olmayan səthi aktiv maddələr 5-15-%, amfoter səthi aktiv maddələr% 1-5.
İstifadə qaydası:
Məhsul, çirklənmə növünə və dərəcəsinə görə 20-60 ° C temperaturda, həcmcə 2-5% (10 litr suya 200-500 ml) konsentrasiyasında istifadə olunur. İşləyən məhlul səthə suvarma, silmək, sürtmə və ya köpük əmələ gətirən avadanlıqdan istifadə edərək tətbiq olunur, 10-20 dəqiqə saxlanılır, lazım olduqda fırça ilə sürtülür, sonra su ilə yaxşıca yuyulur.