Təsvir

Neytral yuyucu vasitə texnoloji avadanlıqların, qabların, döşəmələrin, divarların qida və emal sənayesində, kənd təsərrüfatında, həmçinin ictimai iaşə müəssisələrində köpük yuyulması üçün nəzərdə tutulub Müxtəlif növ üzvi çirkləndiriciləri effektiv şəkildə aradan qaldırır. İstənilən səthlərin təmizlənməsi üçün yarayır.
Tərkibi:
su, anyonik sürfaktanlar, nonionik sürfaktanlar, sodyum hidroksid, EDTA duzu, üzvi həlledici, qoruyucu.
İstifadə qaydası:
Məhsul, çirklənmə növünə və dərəcəsinə görə 20-60 ° C temperaturda, həcmcə 2-5% (10 litr suya 50-1000 ml) konsentrasiyasında istifadə olunur. İşləyən məhlul səthə suvarma, silmək, sürtmə və ya köpük əmələ gətirən avadanlıqdan istifadə edərək tətbiq olunur, 5-10 dəqiqə saxlanılır (60 dəqiqəyə qədər daldırma ilə). lazım olduqda fırça ilə sürtülür, sonra su ilə yaxşıca yuyulur.