Təsvir

Məhsul texnoloji avadanlıqların, qabların, döşəmələrin və divarların qida və emal sənayesində, kənd təsərrüfatında, həmçinin ictimai iaşə müəssisələrində köpük yuyulması üçün nəzərdə tutulub. Müxtəlif növ üzvi çirkləndiriciləri təsirli şəkildə təmizləyir. Tərkibindəki Dördüncü Ammonium Birləşmələrinə əsasən təmizləyici və dezinfeksiyaedici təsir göstərir. Bütün səthlərin təmizlənməsi üçün uyğundur.
Tərkibi:
Su, katyonik səthi aktiv maddələr, amfoter səthi aktiv maddələr, ion olmayan səthi aktiv maddələr, EDTA duzu
İstifadə qaydası:
Məhsul, çirklənmə növünə və dərəcəsinə görə 20-60 ° C temperaturda, həcmcə 0.5-10% (10 litr suya 50-1000 ml) konsentrasiyasında istifadə olunur. İşləyən məhlul səthə suvarma, silmək, sürtmə və ya köpük əmələ gətirən avadanlıqdan istifadə edərək tətbiq olunur, 5-10 dəqiqə saxlanılır (60 dəqiqəyə qədər daldırma ilə). lazım olduqda fırça ilə sürtülür, sonra su ilə yaxşıca yuyulur.